VILLA K

VEN arkitekter, modern villa med pool

På en vacker skogstomt i Saxtorpsskogen gör vi plats
för ett stenhus för en stor familj. Med utgångspunkt
i att bevara så mycket av tomtens kvaliteter som
möjligt placeras huset försiktigt ut. Projektet har ett
ambitiöst program för sin budget, vi försöker hålla
nere kostnaden genom standarddimensioner och
smart upphandling.