PROCESS

Vi arbetar oftast efter samma process. Efter ett första möte via Teams eller på plats tar vi fram en offert och ett avtal, och när vi kommit överens startar vi:

SKISS / DESIGNFÖRSLAG

Första steget i arbetet är att vi intervjuar våra kunder ordentligt, så att vi vet så mycket som möjligt om dem och projektet och därför kan väga in alla parametrar från start, vilket är nyckeln till en bra helhet. Utifrån intervjuerna samt tomtens fysiska förutsättningar (väderstreck, grannar, vägar, omgivning, utsikt, önskade kopplingar) och formella förutsättningar (detaljplan eller områdesbestämmelser, lagar och förordningar) tar vi fram ett genomarbetat förslag som möter era önskemål och preferenser utifrån er budget för projektet. Vi är väldigt måna om att rita enkla okomplicerade lösningar som leder till stor arkitektur och rumsliga upplevelser. Andrahandsvärdet är också en viktigt aspekt som vi håller högt – även om man bygger för att bo är ett hus en stor investering som man inte bör riskera.

Vi presenterar och reviderar och ser tillsammans med er till att huset blir så bra som möjligt för just er och er tomt.

BYGGLOV

Nu vet vi hur vi vill att huset ska bli, och vi har grunden till bygglovshandlingarna. Vi fyller på med information och formalia så att bygglovet kan godkännas.

Den största skillnaden mellan dessa ritningar och de som vi gör under designförslaget är att här är inte syftet att förmedla en känsla eller en rumslig upplevelse utan att vi uppfyller lagkraven och detaljplan.

BYGGHANDLING

Här ritar vi igenom huset så ordentligt och detaljerat som möjligt, så att vi kan få bra och sanningsenliga offerter. Vi tar hjälp av konstruktör för hållfasthetsberäkningar och konstruktionsritningar, vi gör uppställningsritningar på våtutrymmen och kök, vi gör en fönsterförteckning/uppställning som vi kan skicka till fönstertillverkare för offert. Vi gör rumsbeskrivningar för varje rum med information om ytskikt, målning, kulörer och behandling. Om det ska byggas fasta möbler ritar vi upp det och skickar det till snickerier osv. Vi gör elritningar utifrån era önskemål som offertgrund för elfirman. Vi upprättar en byggbeskrivning som berättar hur huset ska byggas, och vi specar eller ritar detaljer kring fönsterinfästning, hur taket möter vägg och sätter den genomgående standarden på finishen i huset. Detta gör att entreprenörerna kan ge bättre pris då de lättare kan uppskatta tidsåtgången.

De timmar vi lägger här har ni som kund alltid igen i form av bättre offerter från hantverkare och smidigare byggprocess. En stor fördel med att göra detaljerade ritningar är att de flesta beslut tas innan bygget börjar, vilket minimerar kostsamma ändringar under byggtiden.

I dagens läge med höga materialpriser blir varje faktor som kan påverka byggets smidighet viktig, så en god planering och ett bra ritningsunderlag är kritiskt.

UNDER BYGGTIDEN

Vi gör platsbesök för att vägleda hantverkare och på ett enkelt och effektivt sätt hålla uppe kvaliteten på bygget. Ibland gör vi snabba ritningar på plats och ofta kommer man långt genom att prata igenom detaljerna med hantverkarna. Detta är en möjlighet för er att upptäcka saker som ni kanske inte märker själva och att se till att byggnaden håller den standarden som angivits tidigare i projektet.

Vi följer projekten från start till mål och ser till att inget oförutsett inträffar och att ni får rätt hus till rätt pris.